GündemManşet

Ak Parti’nin dokunulmazlıkla ilgili teklif Meclis’te

AK Parti, milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik 316 milletvekilinin imzası bulunan Anayasa değişiklik teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Konu ile ilgili olarak muhalefetle ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan AK Parti, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda kendi anayasa değişiklik teklifini Meclis Başkanlığına sundu.  Ak Parti’nin sunduğu teklife göre; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Anayasa’ya geçici bir madde eklenmesini de öngörüyor.

Teklif kabul edilirse

Ak Partinin sunduğu teklif sonrasında bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa’nın “yasama dokunulmazlığı”nı düzenleyen 83. maddesinin, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz” hükmü uygulanmayacak. İki maddeden oluşan teklif, düzenlemenin yayımı tarihinde, yürürlüğe girmesini ve halk oylamasına sunulması halinde oylanmasını da içeriyor.

Gerekçe:

Teklifin gerekçesinde, yasama dokunulmazlığı bir hukuki müessese olarak benimsenirken beraberinde “dokunulmazlığın kaldırılması” usulüne de yer verildiğine işaret edilerek, “Türkiye uygulamasında, özellikle, ‘kamuoyunda uyandıracağı etki’ dikkate alınarak, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilinin soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmesi mümkün kabul edilmektedir. Gerek önceki TBMM mevzuatında (Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü), gerek uygulamalarında, gerekse Anayasa Mahkemesinin konuya dair kararlarında bu husus açık bir şekilde takip edilebilmektedir” ifadesine yer verildi.Gerekçede, şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye, tarihinin en büyük ve en kapsamlı terörle mücadelesini yürütürken, bazı milletvekillerinin seçilmeden önce ya da seçildikten sonra yapmış oldukları teröre manevi ve moral destek manasındaki açıklamaları, bazı milletvekillerinin teröre ve teröristlere fiili manada destek ve yardımları, bazı milletvekillerinin ise şiddet çağrıları kamuoyunda büyük infial meydana getirmektedir. Türkiye kamuoyu, milletvekillerinden, her şeyden önce, terörü ve teröristi destekleyen, şiddete çağrı yapan milletvekillerinin dokunulmazlığı istismar ettiğini düşünmekte, bu tür fiilleri olanların yargılanmasına Meclis tarafından izin verilmesini talep etmektedir. Böyle bir talep karşısında, Meclisin sessiz kalması düşünülemez. Nitekim, birçok milletvekili, siyasi partilerin yöneticileri dokunulmazlık dosyalarının ele alınmasını ve dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep etmiştir.

Dokunulmazlık dosyalarının ele alınması ve dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki talep, terör ve şiddetle ilişkili dosyalar bakımından gündeme getirilmiş olmakla beraber, hem bu türden dosyaları bulunan siyasetçiler, hem de başka bazı siyasetçiler tarafından, “mevcut bütün dokunulmazlık dosyalarının kaldırılması’ yönünde talepler de dile getirilmiştir. Terörle mücadele kapsamındaki dokunulmazlık dosyalarında, dokunulmazlığın kaldırılması ve yargının önünün açılması öncelikli olmaklaberaber, ‘bütün dosyaların dokunulmazlığının kaldırılması’nı talep edenlerin de desteğinin sağlanması ve özellikle dokunulmazlığı kaldırılmayan dosyalar üzerinden bir siyasi istismarın önünün kesilmesini temin için bütün dokunulmazlık dosyalarında dokunulmazlıkların kaldırılmasının doğru olacağı düşünülmüştür.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu