Kültür-Sanat

İBB’den “İz bırakan muallim Mahir İz” özel etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, ömrünü eğitim hizmetlerine adayarak bir döneme iz bırakan muallim Mahir İz’i özel bir etkinlikle yâd edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, kültür sanat hayatımıza katkı sağlayan öncü şahsiyetleri özel etkinliklerle hatırlamaya ve günümüz gençliğine tanıtmaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi; hayatı ve eserleri ile bir nesle örnek olan ve Türk kültür hayatında önemli bir yer edinen âlim, tarihçi ve kültür adamı Mahir İz’i özel bir program ile anacak.

“İz Bırakan Muallim Mahir İz Özel Etkinliği”, 25 Şubat Cumartesi günü TYB İstanbul Şubesi’nin Sultanahmet Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında yapılacak olan panele; Prof. Dr. Mahmut Kaya, Prof. Dr. Yaşar Ferşahoğlu, Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı ve Dursun Gürlek konuşmacı olarak katılacak. Panelistler, Osmanlı’nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanıklık eden, ilk Meclis’te zabıt kâtipliği yapan ve elli dokuz yıl öğretmenlik mesleğini icra ederek hayatını öğrencilerine adayan Mahir İz’in hayatı, eserleri, görüşleri, meslekî yaşamı, anıları ve ilmî şahsiyeti hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Ayrıca programa katılan Mahir İz’in talebeleri de zihinlerde ve gönüllerde derin izler bırakan hocaları hakkında birer konuşma gerçekleştirecek. Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek program, 16.00’da başlayacak.

İlme adanmış bir ömür: Mahir İz

Abdullah Mahir İz, 28 Ocak 1895 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası, Medine ve Ankara kadılıklarında bulunan Seyyid İsmail Abdulhalim Efendi ve büyük babası Haremeyn Mollası olan Külâhizâde es-Seyyid Servet Efendi’dir. Mahir İz, babasının kadılıkları sırasında Midilli, Balıkesir, Isparta, Medine ve Ankara’da, ilk ve orta tahsilini yaparak Ankara Sultânisi’nden mezun oldu. 1916’da Birinci Dünya Harbi sırasında aynı okulun ilk kısmında, Türkçe öğretmenliği ile muallimlik hayatına başladı. Ankara Sultânisi’nde başladığı vazifesinin yanında Sanayi Mektebi’nde tarih, Dârülhilafe Medresesi’nde Türkçe dersleri okuttu. İstanbul’da ise Halıcıoğlu ve Kuleli Askeri Liseleri ile Paşakapısı ve Davutpaşa ortaokullarında vazife yaptıktan sonra Edremit Ortaokulu’na müdür tayin edildi. Üç yıl sonra İstanbul’a tayin edilerek Beykoz Ortaokulu’na geçti. 1938’de Nişantaşı Ortaokulu müdürü oldu. Burada on sene kaldı, 1949-1956 yılları arasında yedi yıl müddetle de Haydarpaşa Lisesi, arkasından Çamlıca Kız Lisesi edebiyat öğretmenliğinde bulundu. Bu sırada, bir yıl İstanbul İmam Hatip Okulu’nda müdürlük yaptı ve Çamlıca’dan emekliye ayrıldı. Aynı yıl Taksim’de Yeni Kolej müdürlüğü ile yeniden eğitim hayatına döndü. Altı ay sonra ise yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde (İlahiyat Fakültesi) Edebiyat, iki yıl sonra da tasavvuf tarihi, hitabet ve irşad derslerinin hocalıklarına tayin edildi. On yıllık yeni bir maarif hizmeti devresinden sonra ikinci defa emekli oldu. İslamî İlimler Araştırma Vakfı ile Türk Kültürü Vakfı’nın kurucuları arasında bulunan Mahir İz, 9 Temmuz 1974 tarihinde vefat etti ve Erenköy Sahra-i Cedid mezarlığında toprağa verildi.

Başa dön tuşu