Kültür-Sanat

İlk defa düzenlenecek olan Türk Birliği Kurultayı heyecan uyandırıyor!

İlk defa düzenlenecek olan 19-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleşecek olan Türk Birliği Kurultayı ile ilgili olarak Kurultay’ın hazırlık yöneticilerinden Öğr.Gör. Sn. Memduh Yağmur ile Kurultay üzerine konuştuk.

Kayseri’de 19-23 Temmuz tarihlerinde ilk defa düzenlenecek olan Türk Birliği Kurultayı hazırlıkları devam ediyor. Kurultay hazırlık yöneticilerinden Memduh Yağmur sorularımız yanıtladı.

Neslihan Sultan PALA- Hocam neden böyle bir Kurultay yapmaya gerek gördünüz? 

Memduh YAĞMUR-   Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları arasında gerekli bağların yeterince kurulamaması; 10 bin yıllık köklü ve seçkin bir kültür mirasını temsil eden Türk Kültürü’nün ve Türk Medeniyetinin anlatılması Balkanlardan Çin Seddine kadar yaşanmakta olan ortak Türk kültürünün korunması, geliştirilmesi ve daha da yaygınlaştırılması açısından önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesindeki en önemli mesele, Türk Milletinin üzerine serpilmiş örtüyü kaldırmak, tozu toprağı silkelemektir.

Büyük Bilge Hakan, “Ey Türk! Titre ve kendine dön, sen kendine dönünce büyük olursun.”sözü bize yol göstermektedir. Birkaç yıldır Macaristan’da yapılan Turan Kurultayı , dünya Türkleri için büyük bir heyecan vermektedir. Dünyanın farklı yerlerden gelen Türk Devlet ve toplulukları bir araya gelmekte ve ortak kültürün yaşatılmasına vesile olmaktadır.

Türkiye ‘de ise bu zamana kadar bütün Türklerin arada olduğu ve halka açık bir kurultay yapılmadığı için büyük bir beklenti olduğu da bellidir. 1992 de Rahmetli Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ tarafından yapılan Türk Kurultayları elit bir tabaka ile yapılmış, halka inememiş ve TÜRKEŞ’in vefatından kısa bir süre sonra da bitirilmişti.

Yılların özlemi ile Türklük gurur ve şuuru ile dolu milletimizin fertleri, Türkiye ve Türk dünyasının bir araya geleceği, aynı gaye için çarpan yüreklerin bir arada olacağı ve kardeşlerin birbirine kavuşacağı anı heyecanla bekliyordu. Böyle bir ortamda Türk Birliği Kurultayı için Dünya Avşarlar Derneği olarak devletin ilgili mercilerine resmi müracaatımızı yaptık. Gerekli izinler ve destekler alındıktan sonra da bismillah diyerek yola çıktık.

Neslihan Sultan PALA- Peki neden Kayseri ?

Memduh YAĞMUR-   Kayseri, coğrafi açıdan Türkiye’nin ortalarında kalan bir şehir olması yanında, 1990 ‘lardan beri 16 büyük Erciyes Türk Kurultayı ile Kurultay geleneğini de yaşatan bir şehirdir. Kayseri, aynı zamanda Türklük şuurunun en yüksek olduğu illerin başında gelir. Özellikle Avşar ve diğer Türkmen boyların merkezlerinden olduğu gibi Doğu Türkistanlı Uygur kardeşlerimizin de merkezi durumundadır.

Ulaşımın rahat olması konaklama ve turizm gibi konularda da öncü illerimizden birisidir. 5 gün boyunca Kayseri ye gelen yerli ve yabancı misafirler ayrıca ekonomik anlamda bir canlılık getirecek ve Kayseri ekonomisine büyük bir katma değer yaratacaktır. Kayseri’nin sonraki yıllarda Türk Dünyası başkenti olmasında ve bütün Türk dünyasında tanınmasına da vesile olacaktır.

Neslihan Sultan PALA-  Katılım sizce nasıl olacaktır? 

Memduh YAĞMUR-  – 19-23 Temmuz tarihleri arasında Kayseri, bu zamana kadar görmediği bir coşkuyu yaşayacaktır. Turan ellerinden gelen soydaşlarımızla beraber aynı ülkü için birlikte olmanın verdiği hazzı ve coşkuyu yaşayacağız. Aynı kültüre sahip on binlerce insan, aynı alanda ve kendi kültürlerini sergileyecekler, birbirlerini tanıyacak ve kültür etkiletişimde bulunacaklardır.

Neslihan Sultan PALA-  Bir nevi festival ve şenlik havasından bahsediyoruz sanırım? 

Memduh YAĞMUR-   Evet Kurultayımız, festival ve şenlik havasında geçecek Kurultay’da Türk halkları ve toplulukları kendi kültürlerini Kayseri’ye taşıyacak ve kurultay süresince hepsinin kültürünü sergileme ve sahneleme imkânı bulacaklardır. Kendi kuracakları çadırlarında bütün kültürel unsurlarını gösterecekler ve bir arada olmanın güzelliğini yaşayacağız.

Neslihan Sultan PALA-  Kurultaya devlet erkanından ve bürokratlardan da katılım olacak mı? 

Memduh YAĞMUR-   Bu konuda devletler nezdinde girişimlerde bulunulduğunda çok büyük ilgi görüldü. Yine Türkiye’deki Türk Dünyası ile ve Türk Kültürünün yaşatılmasında dernek ve vakıflar ile diğer STK ları ile görüşmeler neticesinde Kurultaya en yüksek düzeyde katılım konusunda sözler alındı.

Kurultay organizasyonu için her tür hazırlıklar en ince detaylarına kadar düşünülerek bunların hazırlıkları yapılmaktadır. Bu konuda profesyonel bir ekiple beraber yürümekteyiz. İddia ediyoruz ki, Türk Birliği Kurultayı, şimdiye kadar yapılmamış güzellikte bir organizasyon olacak ve diğer başka organizasyonlar içinde örnek olacak ve çıtayı da yükseltecektir.

Neslihan Sultan PALA- Kurultayda bir de sempozyum düzenlenecek. Kimler katılacak? 

Memduh YAĞMUR-  Evet, 20-21 Temmuz 2017 İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu  4 oturum halinde yapılacak. Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr.Mustafa Talas olurken, Yürütme Kurulu Başkanlğını da bizzat yöneteceğim.

Neslihan Sultan PALA-  Bu güzel paylaşım için çok teşekkür ederiz. 

Memduh YAĞMUR-  Ben teşekkür ederim.

Sempozyum Davetlileri ve konuları

Prof.Dr.Mustafa TALAS (Ömer Halisdemir Ünv) :Türk Kültüründe Şenlikler
Prof.Dr.Nazmi AVCI (Süleyman DEMİREL Ünv.) :Yörükler
Prof.Dr.Bünyamin AYHAN (Selçuk Ünv) :Küreselleşmenin Türk Kültürüne Etkisi
Prof.Dr. Ahmet Dagduran (Kazakistan) :Türkiye Kazakistan ilişkileri ve Kazakistan Türk Halkları Medeniyet Vakfı
Prof. Mezahir AVSAR (Selçuk Üniversitesi-Azarbaycan) :Yaradılış Simgeleri
Doç.Dr. Abdulkadir AVŞAR (TRT İstanbul Md.) :Doğu Türkistan ve Uygurlar
Doç.Dr.Faik ELEKBER, Azarbaycan) :Əfşarların Türk dünyasinda yeri ve rolu
Yard. Doç. Abdulkadir Dinç (Atatürk Üniversitesi) : Gagauz Takvim Adetleri
Yrd.Doç.Dr.Bayram POLAT (Ömer Halisdemir Ünv) . :Türk Halk İnanışlarında Dini Motifler Yrd.Doç.Dr.Salih ÖZKAN (Ömer Halisdemir Ünv) . :Anadolunun Türkleşmesi, İslamlaşmasında Tekkelerin Yeri
Yrd.Doç.Dr. İbrahim KAPLAN (İnönü Ünv) : Türk İslam Düşüncesinin Oluşumunda Maturidi Akılcılığı
Adnan Menderes KAYA (Kayseri) : Tarih Boyunca Avşar Türkmenleri
Dr.Shubu KAYHAN (Kırgızistan) : Türk Dünyasının Ortak Kültürü Gelenekler
Efsane Sevigin (Etnolog- İSVEÇ) : Güney Azarbaycan Türkleri
Atila ABACIOĞLU (İngiltere Türk Dünyası Day. Platf. ) :Avrupa Türkleri
Öğr:Gör. Memduh YAĞMUR (Ömer Halisdemir Ünv) :Türk Dünyasının Birlik ve Beraberliğinde Medyanın Rolü
Kazim Kerküklu (Irak Türkmen Cephesi ) :Irak Türkmenleri
Dr.Miray VURMAY (Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü) :Suriye Türkmenleri
Bekir Atacan – (Suriye) :Bayırbucak Türkmenleri

TÜRK BİRLİĞİ KURULTAYI Programına kimler katılıyor? 
19-23 Temmuz 2017 Kayseri

TÜRKİYE
1:Ozan Cağlar
2: Ozan Erhan Çerkezoğlu
3: Aşık Devai
4: Aşık Osman Akçay
5: Aşık Yakup Temeli

Ahmet KAYA Tiyatro Ekibi
Orhangazi Belediyesi Mehteran ekibi
Ordugah Ekibi ve savaş gösterileri
Güreş Gösterileri

AZARBAYCAN
1: Boyukbay Elekdaroglu
2: Güney Azarbaycan Kültür Sanat Topluluğu
3.Shemistan ELİZAMANLI (Azarbaycan) ?

KAZAKİSTAN
1: Grup Erturan

KIRGISIZTAN
1: Halk Oyunları
2: Okçular Ve Gösteri Ekibi

TÜRKMENİSTAN
1:Kültür Sanat Ekibi

Şaman Ekipleri

Bircok sürpriz sanatçı ve gösteri gurupları yer alıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu