Yaşam

İngilizcede Kendinizi Tanıtırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Online görüşmelerde İngilizce kendini tanıtma gündem oldu

Dünya genelini deyim yerindeyse kasıp kavuran ve herkesin hayatına büyük etkisi olan pandemi süreci, iş hayatında da etkisini gösterir hale gelmiştir. Özellikle yeni iş arayanların iş arama süreçlerini engellememek amacıyla firmalar tarafından uygulanan online iş görüşmeleri, son dönemde yaygınlıkla uygulanmaktadır. Bu nedenle iş arayan bireyler, görüşmelerde fayda görmek amacıyla İngilizce kendini tanıtma konusunu araştırır hale gelmiştir.

İngilizce kendini tanıtma, gerek iş hayatında gerekse bireylerin birbirleriyle iletişime girdikleri hemen her konuda kullanılan bir eylemdir.  Ancak özellikle günümüzde iş görüşmelerinin online olarak yapılması ve bu mülakatlarda İngilizce sorular sorulması; bireylerin İngilizce kendini tanıtma meselesine eğilmesine neden olmuştur.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında sizlere iş hayatında İngilizce kendini tanıtmanın önemi, pandemi sürecinin iş hayatına etkisi, online görüşmelerde bahsedilmesi gereken hususlar ve örnek İngilizce kendini tanıtma metinlerine yer verilmiştir.

 

İngilizce Kendini Tanıtma Kalıpları

İngilizce kendini tanıtmak neden iş hayatında önemli?

İngilizce kendini tanıtmak, iş görüşmelerinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni artık İngilizcenin küresel bir dil haline gelmesi ve hemen hemen her iş alanında kullanılmasıdır. Aynı zamanda değişen ve gelişen dünya düzenine göz atıldığında; artık ülkeler arası etkileşim miktarı artmakta ve bu nedenle iyi bir iş bulmak isteyen herkesin İngilizce yeterliliğini kanıtlaması gerekmektedir. İngilizce bilgisini mülakat esnasında kanıtlama yollarından en önemlisi de İngilizce kendini tanıtma cümlelerinden bahsederek bir konuşma yapmaktır.

İngilizce mülakatta kendini tanıtma konusu, belli başlı pozisyonlarda temel noktadadır. Özellikle büyük firmalarda ya da yurt dışı ile çalışılan herhangi kurum ve kuruluşta çalışmak isteyenler İngilizce bilgisini kanıtlamak mecburiyetindedir.

Bireylerin kendilerini mülakat sırasında en doğru biçimde tanıtmaları gerekmektedir. Başarıların abartılarak anlatılması, görüşmeyi yapan insan kaynakları uzmanı tarafından fark edildiğinde; iş görüşmesinin seyri negatif düzeye dahi evrilmektedir. Ancak bireylerin eğitim durumlarından, sahip oldukları iş deneyimlerinden ve olumlu – olumsuz yönlerinden en tutarlı şekilde bahsetmeleri; onların işe alımlarını kolaylaştırmaktadır. İşe alım sırasında özel hayata dair bilgilerden ziyade, verilen bilgiler başvurulan pozisyona uygun ve kişilerin başarılı olabileceklerini destekler nitelikte olmalıdır.

Pandemi ile birlikte yurtdışı ile iş yapmak için online görüşmeler öne çıktı

Günümüzde yaşanan COVİD-19 salgınının etkileri, hayatın her alanına yansıyan düzeye gelmiştir. İş hayatının durmasının imkânsız olması nedeniyle ve günlük düzenin bir şekilde devam etmesinin şart olmasından yapılacak her eylem artık sosyal mesafelere uygun olmakta ve çevrimiçi platformlar düzeyinde gerçekleşmektedir. Bunlardan en önemlisi ise hiç şüphesiz online iş görüşmeleridir.

Online görüşme; pandemi sürecinde yapılan iş görüşmelerinden farksız olarak bireylerin başvurdukları iş pozisyonlarına uygunluğunun denetlendiği süreçtir. Ancak buradaki fark, daha önce alışılagelmiş iş görüşmelerinden farklı olarak adayların ev ortamlarından dâhil olmasıdır. İnsan kaynakları uzmanı tarafından yapılan bu görüşme öncesinde bireylere bilgi verilmekte; çevrimiçi toplantıların yapıldığı platformlar sayesinde görüşme sağlanmaktadır.

Bireylerin online mülakata girmeden önce, internet bağlantı sorunu yaşamamaları açısından kontrol sağlamaları, kıyafetlerine tıpkı normal bir iş görüşmesine gidiyor gibi dikkat etmeleri ve konuşacakları konular hakkında daha önceden plan yapmaları önemlidir. Aynı zamanda kameradan yansıyan arka plan bile, online görüşme konusunda karşı tarafın dikkatini dağıtacak şekilde olmaktan kaçınılmalıdır. Görüşmenin olumlu yönde seyretmesi için bu durum elzemdir.

Peki ama pandemi sonrasında da bu süreç kalıcı hale gelecek mi? İngilizce kendini tanıtma konusunda online görüşmelere devam edilecek mi? Bu konuda çok çeşitli fikirler sunulmakla beraber; artık internetin eskisinden de yaygın hale geleceği ve iş hayatının her dalında karşılık bulacağını düşünmek pek de zor değil. Bu nedenle çağın bir nevi kolaylık olarak sunduğu online görüşmeler, pandemi sonrasında da görüşme yoğunluğunu azaltmak ya da kişilerin dönüşümlü çalışmaları esnasında da kullanabilecekleri alternatif bir yöntem olarak varlığını sürdüreceğe benziyor.

Online görüşmelerde kendinizi İngilizce nasıl tanıtmalısınız?

Online iş görüşmelerinde İngilizce kendini tanıtma cümleleri, günümüzde oldukça önemli bir duruma gelmiştir. Özellikle pandemi süreci nedeniyle riski en aza indirmek ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla online iş mülakatları sıklıkla yapılmaktadır. Bu mülakatlarda İngilizce olarak kendini tanıtma yaygın olarak kullanılan bir mülakat yöntemidir.

Online yapılan iş görüşmelerinde bireyler kendilerini ifade ederken nelerden faydalanmalıdır? İngilizce kendini tanıtma konusunda kullanabilecekleri konular nelerdir? İçeriğin bundan sonraki kısmında sizler için online görüşmelerde kendinizi “İngilizce nasıl tanıtmalısınız, hangi konu başlıklarından bahsetmelisiniz” kısmına kısaca yer verilmiştir.

  • Daha Önceki İş Deneyimleri: Online İngilizce kendini tanıtma konusunda, bireylerin ilk olarak yapacakları uygulama önceki iş deneyimlerinden bahsetmektir. Kişilerin yapması gereken şey; çalışmış oldukları son iş yerlerinden başlayarak yaptıkları mesleki edinimlerini, kazandıkları yetkinlikleri anlatmaktır. Burada gereksiz ayrıntı vermek ya da önceki iş yerleri ya da işverenlerini kötülemekten ziyade; genel olarak yapılan işten, kişiye ne gibi bir katkı sağladığından bahsetmek daha uygundur. Aynı zamanda kişiler, görevlerinde önceliği başvurdukları pozisyonla ilgili olanlara vermeli, iş pozisyonuna uygun olduklarını karşı tarafa anlatmalıdır. Görüşmeden önce bol bol pratik yapmak da faydalı olacaktır.
  • Akademik Başarılar:Özellikle yeni mezun olarak çalışma hayatına atılan ve iş arayışında olan bireyler mülakata katılmaktaysa; öncelikli olarak mezun oldukları okullardan bahsedebilmektedir. Ancak hangi çalışma durumunda olunursa olunsun; alınan eğitim bilgilerinden mülakat sırasında bahsetmek elzemdir. Aynı zamanda eğitim bilgilerinin, kişinin iş hayatına olan etkilerini de anlatması mülakat sırasında onu bir adım ileri taşımaktadır. Ya da bireylerin düzenlemiş olduğu bir etkinlik, konferans var ise bunlara odaklanarak konuşmayı sürdürmeleri; onların yeteneklerini ön plana çıkarmaları konusunda faydalı olmaktadır.
  • Kişinin Yetenekleri:Herkesin bir yeteneği mutlaka vardır, önemli olan bunları keşfederken ilerlemeleri ve yetenekleri hayatlarının her alanına yansıtmalarıdır. Bu alanların başında da iş alanı gelmektedir. Kişileri mülakat esnasında sahip oldukları yeteneklerden bahsetmeleri, onların işe alım süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Ancak bunu yaparken esas olan şey, bireylerin kendilerini övmeden ve abartmadan bunu karşı tarafa iletmektir. Birçok kurum, çalışanlarının sosyalleşebilmeleri adına tiyatro ya da fotoğrafçılık kulübü kurarlar. Sizin burada abartarak söylediğiniz her yeteneğiniz işe alındığınız takdirde önünüze çıkabilir. Dürüst olmakta fayda var.
  • Mesleki Anlamdaki Hedefler:Kişinin online iş mülakatlarında hayallerinden ve gelecek planlarından bahsetmeleri güzeldir. Ancak bu bahsedilen planlar, bireylerin gelecek hakkındaki bireysel hayallerinden ziyade mesleği konusundaki plan ve hedefleri şeklinde olmalı ve mesleklerinde gelinmesi istenen yer kısaca anlatılmalıdır. Gerek bu konu gerekse diğer konulardan bahsedilirken asıl önemli olan şey; mümkün olduğunca istikrarlı ve tutarlı yanıtlar vermek ve başvurulan pozisyon için uygunluğu karşı tarafa kanıtlamaktır. Eğer bireyler, mesleki hedeflerinden bahsetmeden bu soruya geçiştirir şekilde cevap verirlerse; karşı tarafa gelecek ile ilgili plan yapmayan ve kariyeri üzerinde fazla düşünmeyen bir insan profili izlenimi vermekte; bu durum da işe alınma sürecini olumsuz olarak etkileyebilmektedir.
  • Şirkete Yapılacak Katkılar: Her ne kadar o iş çok isteniyor olunursa olunsun, bu durum işveren için her zaman yeterli gelmemekte, iş alacağı kişiden maksimum verim elde etme kriteri de göz önünde tutulmaktadır. İşe alınacak kişinin söz konusu pozisyona sağlayacağı katkılardan, işin kendi için ne anlam ifade edeceğinden bahsetmesi; işe alınması konusunda oldukça olumlu bir etkiye sahiptir. İşe sadece günü geçirmek ya da yalnızca kazanç için ihtiyaç duyulmasından ziyade, kişinin aldığı eğitim ya da iş tecrübelerinin pozisyona ne gibi katkılar sağlayacağından bahsetmek iş için uygun olduğunun ispatı konusunda çok daha uygun olmaktadır.

Kişinin İngilizce kendini tanıtması zaman zaman heyecana sebep veren, kişinin kendini ifade etmesini zorlaştıran bir durumdur ve genellikle iyi bir İngilizce bilgisi ve pratik gerektirmektedir. İngilizce kendini tanıtma fazlasıyla zordur ancak kısa süreli bir çalışma ve örnek kendini tanıtma cümlelerini incelediğinizde bu durum oldukça kolaylaşacaktır.

İngilizce örnek online iş görüşmelerinde kendini tanıtma metni

İngilizce kendini tanıtma, özellikle iş mülakatlarında ya da eğitim konularında daha yoğun olarak yapılan bir süreç olarak hayatlarımıza dâhil olmuştur. Bu nedenle gerek büyük firmalarda gerekse yurt dışında çalışmak isteyenler, İngilizce kendini tanıtma konusunu önemsemeye başlamışlardır.

Psikolojideki “kendini tanıtma” kavramını anlamanız, İngilizcede kendinizi tanıtmanızı kolaylaştırabilir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kendini_tan%C4%B1ma

İngilizce kendini tanıtma konusu her ne kadar kolay gibi görünse de; kişiler o anın getirdiği heyecan nedeniyle çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. Bu nedenle İngilizce kendini tanıtma örnekleri, özellikle bu dönemlerde internette sıklıkla aranan ve kişilerin talep duyduğu konulardan biri haline gelmiştir. Aşağıda sizler için hazırlanan iki adet İngilizce kendini tanıtma örnek metinlerinde, İngilizce kendini tanıtma paragraf örneklerine yer verilmiştir. Örnek bu metinleri inceleyerek kendinizi en doğal yollardan ifade etmeyi öğrenebilirsiniz.

“Good Afternoon Sir/Mam,

Thank you for giving me the opportunity to introduce myself.

I am Sinem Güngör. I am 32 years old. I am from İzmir only. I have done my schooling from İzmir Atatürk High School. I have done my graduation from Middle East Technical University, Sociology department.

As my professional qualification is concerned I have done my MBA in HR from Marmara University. As far as my Experience background is concerned I started working with Junior college as an Executive level then I got promoted there as an Sr. Executive level. Secondly, I started working with Vemos Foundation matrimonial in a matching department. After Marriage, I started working with Anka Institute as an admission support executive.

Lastly, I started working with Lanya institute as a counsellor level. In my family, there are four members including me, My husband, he has his own optical shop in Şişli, My mother-in-law, she is a homemaker, My Brother-in-law is preparing for the banking sector. My strength is positive attitude, punctuality, disciplined and hardworking type of person and my weakness is to trust any person easily. My hobbies are playing badminton, camping, going to the theatre and cooking delicious food.

That’s all about me.”

“Tünaydın Efendim,(Beyefendi /Hanımefendi)

Kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Yukarıdaki İngilizce Kendini Tanıtma Örneğinin Türkçesi aşağıdadır:

Ben Sinem Güngör. 32 yaşındayım. İzmirliyim. Liseyi İzmir Atatürk Lisesinde okudum ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldum.

Mesleki yeterliliğimle ilgili olarak Marmara Üniversitesi’nden İK alanında yüksek lisans yaptığımı söyleyebilirim. Tecrübe geçmişimle ilgili olarak öncelikle Junior College ile uzman seviyesinde çalışmaya başladım ve daha sonra yine orada terfi aldım. Daha sonra ise ikinci olarak Vemos Vakfı ile evlilik konusunda çalışmaya başladım. Evlendikten sonra ise Anka Enstitüsü’nde kabul destek yöneticisi olarak görev almaya başladım.

Son olarak ise Lanya enstitüsünde danışman düzeyinde çalıştım. Ailemde ben dâhil dört üyemiz mevcut. Kocam Şişli’de kendi optik mağazasına sahip, kayınvalidem ise ev hanımı, kayınbiraderim de bankacılık sektörüne hazırlanıyor. Kendime dair bahsedebileceğim olumlu özelliklerim; davranışlarında tutarlı, dakik, disiplinli ve çalışkan bir insan olmamdır.  Zayıf yönüm ise bence herhangi birine kolayca güvenebilmek… Hobilerim ise; badminton oynamak, kamp yapmak, tiyatroya gitmek ve lezzetli yemekler pişirmek.

Hepsi bu kadar.

“Good morning sir,

Thanks for giving me the opportunity to introduce myself.

I am Rıdvan Avcı.  I am a hard worker person. I graduated from Yıldız Technical University. Currently, I am pursuing electrical and electronics engineering at Vidyan Engineering School MBA and maintain a 82% throughout my academics. My hard work helps me to get this percentage.

My family background is we total 4 members. My father has been working for a private organisation for 20 years. I learned how to be loyal to a company from him. My mother is a homemaker. I have an older sister.

Basically, I am from an electrical background, but I like programming with my own interest. I learned coding and participated in different hackathons which helps me to improve my skills. My strengths are that I am already said I am hard worker, self motivated, team player and I have a good leadership qualities, it helps me to organize a event better in our college fest. My hobbies are playing football, solving sudoku, watching movie and flying.

This is all about me and if given the opportunity to work. I will give my 100% commitment and deliver what is expected of me.

Thank you.”

 

Yukarıdaki İngilizce Kendini Tanıtma Örneğinin Türkçesi aşağıdadır:

“Günaydın efendim,

Kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Ben Rıdvan Avcı. Çalışkan bir insan olarak bilinirim. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldum. Şu anda ise, Vidyan Mühendislik Okulunda elektrik ve elektronik mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum ve notlarımda % 82’lik bir başarı oranına sahip olduğumu söyleyebilirim. Sıkı çalışmam bu yüzdeyi elde etmeme yardımcı oluyor.

Benim ailemde toplam 4 kişiden oluşmakta.  Babam 20 yıldır özel bir kuruluşta çalışıyor. Bir şirkete nasıl uzun süre sadık kalacağımı ondan öğrendim. Annem ev hanımıdır. Bir de ablam var.

Temel olarak, elektrik bölümüne ait bir geçmişten geliyorum, ancak kendi ilgimle programlamayı öğrendim; bunu seviyorum, kodlamayı öğrendim ve becerilerimi geliştirmeme yardımcı olan farklı etkinlik serilerine katıldım. Güçlü yönlerim, çalışkan, öz motivasyonu yüksek, takım oyuncusu bir birey olmam ve aynı zamanda iyi bir liderlik özelliklerine sahip olmam. Bu sayede, üniversite festivalimizde daha iyi bir etkinlik düzenlemem söz konusu, bu özelliğim bana yardımcı oluyor. Hobilerim futbol oynamak, sudoku çözmek, film izlemek ve uçmak.

Kendimle ilgili anlatabileceğim şeyin hepsi bunlar. Ve eğer çalışma fırsatı verilirse, kurumunuza % 100 bağlılığımı vereceğim ve benden beklediğiniz her şeyi yerine getireceğim.

Teşekkür ederim.”

İngilizce öğrenmek ve İngilizce konularına hâkim olmak için aşağıdaki kaynaktan faydalanabilirsiniz:

https://www.interingilizce.com/blog/

Medyabey

Medyabey.com medyayı daha çok da TV ve yerli dizileri odağına alan bir mecradır. Sitemizde dizi haberlerine, dizi eleştiri ve yorumlarına da ağırlıklı olarak yer verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu