Yerli Dizi

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans başvuruları için son günler… Kaçırmayın!

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları Kılavuzu 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için son 3 gün… İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmak isteyenler online başvuru yapmak zorundalar. Belirtilen tarihlerde yapılacak yüksek lisans başvurusuna kimlerin nasıl başvurabileceği gibi bilgileri sizler için araştırdık.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında kontenjan açılan aşağıda isimleri belirtilen enstitülerimiz programlarına ait genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online
olarak yapılacaktır. “Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz. Online Başvuru Kılavuzu’na ulaşmak için yüksek lisans pdfsini indirebilirsiniz.

KONTENJANLAR:
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
 İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü

BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-) Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

2-) Başvuran adayların, mülakat esnasında başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren mezuniyet “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3-) Yüksek Lisans programlarına başvuru için, lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabileceğini gösterir belge (ilgili yazı dekanlık veya enstitüden alınmalıdır), (2 adet) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.(2 adet)

4-) Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

NOT*: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

NOT*: 2017-2018 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

 Posta ile başvuru kabul edilADAYLARIN DİKKATİNEmeyecektir. Başvurular “online” yapılacaktır.

 İbraz edilen ALES Sınavların geçerlilik Süresi 5 yıldır.
 İbraz edilen Yabancı Dil Sınavların geçerlilik Süresi 5 yıldır.
 Sonuçlar yalnızca internet üzerinden (Enstitü’nün resmi web sitesinden) ilan edilecektir.
 Mülakat tarihi ve yerleri internet üzerinden (Enstitü’nün resmi web sitesinden) ilan edilecektir.
 Online başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.
 Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler. Bununla birlikte, arzu edildiği takdirde, tezsiz yüksek lisans programlarından da bir tanesine başvuru yapılabilir.
 Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 İşletme İktisadi Enstitüsü’nde en fazla üç programa başvuru yapılabilir.
 2017-2018 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
 Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde, Yüksek Lisans programına başvuranlar İstanbul Üniversitesinin Lisans not dönüşüm tablosu, Doktora programına başvuranlar
ise İstanbul Üniversitesinin Yüksek Lisans not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
 Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılına ait Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılma koşulları, ders kayıtları ve öğrenim ücretleri, Enstitümüzün web sayfasında duyurulacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kesin kayıtta Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi ve Yükseköğretim Yönetimi programlarına 10′ un
altında diğer programlara ise 15’in altında öğrenci kaydı yapıldığı taktirde program açılmayacaktır.

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

ÖNEMLİ DUYURU: BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ DUYURUYU DİKKATLİCE OKUYUNUZ

Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar transkript / mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notunu sisteme girmelidir. Mezun olan adaylar, sisteme not ortalamasını girmeden önce, Fakültelerinden basılı ve onaylı bir transkript belgesi almalıdır. Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Mülakat esnasında, başvuruda beyan edilen not ortalamasını gösterir transkript / mezuniyet belgesini mülakat jürisine ibraz edemeyen adaylar, mülakat sınavına alınmayacaktır.
Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, kesin kayıt döneminden önceki bir tarihte mezun olmaları ve mezuniyet belgelerinin onaylı bir kopyasını kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Mezuniyet belgesini ve başvuru koşullarında belirtilen diğer belgeleri getirmeyen adayların kaydı yapılmayacaktır.

Öğrencinin transkriptinde / mezuniyet belgesinde 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunuyorsa, sisteme muhakkak bu notun girilmesi gerekmektedir. 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde, İstanbul Üniversitesi’nin not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu