Yaşam

Kamu İhale Kanunu Nedir, Neleri Kapsar?

Kamu İhale Genel Tebliği

 

Kamu İhale Tebliğinin amacı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun da bilinmeyen ve tereddüt de olan  bilgilere açıklık getirilmesidir. Her kaynaktan karşılanan mal, hizmet ve yapım işleri de bu kanunun hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, özel kuruluşlar ve vakıfların projelerin bu kanun kapsamında olup olmadığına göre değerlendirme yapılır.

Kendi bünyelerinde kurulmuş olan birimlerin faaliyet konuları sınırlı olmak kaydıyla ürettikleri mal ve hizmetlerin 4734 sayılı kanun ile öngörülen ihale usullerine göre yapılır.

İdarelerin bankalar aracılığıyla yapacakları tahsilat işlemleri mevzuat hükümlerince kamu kurum ve kuruluşlarda mal ve hizmetlere karşılık düzenlenen faturaların bankalar ile tahsil edilmesine, idare bütçesinden harcama yapılmasını gerektirmeyen durumlarda bu kanunun ihale edilmesi mümkün değildir.

Elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri karşılığında düzenlenen faturaların İdare adına bankalara tahsil edilmesi, kamu yararı ve menfaatlerini koruma çerçevesinde 4734 sayılı kanun hükümleri dışında gerçekleştirilebilir.

Kamu harcaması gerektirmeyen ve bütçe kullanımı söz konusu olmayan kat veya arsa karşılığı yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almaz.

Maliyeti, 4734 sayılı kanunun 3. Maddesinin (g) bendinde bulunan parasal limitin altında olduğu için anılan Kanuna tabi olmadan yapılan mal ve hizmetin sözleşme bedelinin bu limiti aştığı durumlarda işlem iptal edilecektir. Ve yaklaşık maliyet yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda da hesaplanan yeni maliyet tutarına göre istisna kapsamında olan işlem yapılacaktır.

Mal ve hizmet alımları, kurumlar tarafından hazırlanarak kurumun uygun görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulacak ve usullere uygun olarak yürütülecek.

4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasına göre; enerji, su ve Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, başvuruda bulunacak idarelerin ( Ana sözleşme, ana statü gibi) taleplerin ekinde sunmaları gerekir.

4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (e) bendi 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (e) bendi 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre malzeme ofisinden yapılacak mal ve hizmet alımları hariç bu bent kapsamında yapılan esas ve usuller  24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

İhale komisyonunun, ihaleyi sonuçlandırabilmesi için eksiksiz bir şekilde ve idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekir. Yedek üyeleri tespit ederken ihale konusu için uzmanları ve muhasebe, mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek olan yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Medyabey

Medyabey.com medyayı daha çok da TV ve yerli dizileri odağına alan bir mecradır. Sitemizde dizi haberlerine, dizi eleştiri ve yorumlarına da ağırlıklı olarak yer verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu