Yaşam

PYBS sonuçları bugün açıklanıyor

10 Haziran 2017 tarihinde MEB taraf1ından yapılın Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavı (PYBS) sonuçları bugün açıklanacak. Gün içinde açıklanacak olan PYBS Bursluluk Sınavı sonuçlarını haberimizdeki linkten MEB ile eş zamanlı takip edebilir, sonuçları öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Bursluluk Sınavı sonuçlarının bugün “meb.gov.tr” ve “odsgm.meb.gov.tr”de ilan edileceğini duyurmuştu. PYBS sonuçları her an açıklanabilir…

Özellikle alt gelir grubuna mensup ailelerin çocuklarına ücretsiz kalacak yer sağlanarak her ay önceden belirlenmiş bir aylığın verildiği ve okumasının sağlanmasına imkan sağlayan 2017 PYBS sınav sonuçları bugün açıklanacak. PYBS sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayarak sorgulatabilirsiniz.

2017 PYBS bursluluk sınav sonucunu MEB ile eş zamanlı öğrenmek için tıklayınız

MEB twitter sayfasından PYBS sonuçlarının bugün açıklanacağı şu şekilde duyurulmuştu. 

Bursluluk sınavında kaç soru soruldu?

PYBS sınavında Türkçe ‘den 25 soru, Matematik ‘ten 25 soru, Fen Bilimlerin ‘den 25 soru ve Sosyal Bilimlerden 25 soru olmak üzere 100 sorunun sorulduğu PYBS’de sınav süresi ise 120 dakika sürdü.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İOKBS, yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC’de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Devlet Parasız Yatılılık Bursu sınav sonucu nasıl öğrenilir?

MEB’in düzenlediği PYBS sınavı 18 Temmuz 2017 tarihinde açıklanıyor. Öğrenciler, PYBS sonuçlarını “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu iki site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak. Bursluluk sınavı açıklanır açıklanmaz yukarıda bulunan bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

PYBS Nedir?

Maddi durumu yetersiz olan İlköğretim ve Lise öğrencilerine tahsis edilen Devlet Parasız Yatılılık bursu, bu öğrencilere ücretsiz yatacak yer ve belirli miktarda ücreti olan bir burs şeklinde verilmektedir. Öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5.6.7. Sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9.10.11. sınıf öğrencilerine verilmektedir.

Yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olan ailelere verilen burs; ayrıca gazi, öğretmen çocuklarına da verilir.

PYBS Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?

MEB tarafından yayınlanan İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu’na göre;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda öğrenci olmak.

ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL (onbinyediyüzaltmış)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç geliri bu rakamı geçen öğrencilerin kontenjan durumlarına bakılmaksızın İOKBS başvuruları kabul edilmeyecektir.

PYBS Sınavına Kimler Giremez?

• PYBS’ye açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile birlikte tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına giremez.

• Özel okul öğrencileri de PYBS’ye başvuru yapabilir ancak sınavı kazananların örgün eğitim veren devlet okullarında eğitimlerine devam etmesi gerekecektir.

• Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtilen kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler hakkını kaybedecekler.

2017 PYBS Burs Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrenciler üç ayda 475 TL burs alacaklar. Burslar velilerin öğrenci adına açacakları banka hesaplarına yatırılacak.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

PYBS Bursları Ne Zaman Ödenir?

PYBS bursu kazanan öğrencilerin bursları 3 aylık olarak yatırılır. Senede 4 kez yatırılan PYBS bursu ilk olarak genellikle Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında öğrenciye yapılacak ödemeler Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleştirilir. PYBS bursu sınavda alınan puanlara göre belirlenir.

Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır

Sınav Sonuçlarının Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

-Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

-İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

-Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

-Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

-Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

-Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

-Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

-Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

Sınav Sonuç Belgesi Nereden Alınacak?

Parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir.

Kazanılan Pansiyonlu Okul Değiştirilebilir Mi?

Öğrenciler, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen ve tercihleri doğrultusunda sınavını kazandıkları pansiyonlu okulu değiştiremezler.

Bursluluğu Kazananların Öğrenimleri Nasıl Olmaktadır?

Tercihleri doğrultusunda burslu olarak öğrenim hakkı kazanan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okullarda bu haklarından yararlanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu