Gündem

Üniversitelerde yeni sınav sistemi nasıl olacak?

Üniversite sınav sistemleri baştan ayağı değişiyor, yeni düzenlemeler neler içeriyor? Yılda kaç kez üniversite sınavı yapılacak? Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim Pazar Günü Resmi Gazete’de yayınlanan karar ekinde neler yazıyor, ayrıntılar M.bey’de…

Yapılan son çalışmalarla üniversite sınavının yılda birkaç kez yapılması, ayrıca öğrencinin en yüksek puan aldığı sınavla ilgili yerleştirme talep edebilme konusu üzerinde çalışmalar sürüyor. Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki’nde yer alan planlamaya göre, öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak için, yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak. Öğrenciler, bu sınavlardan hangisinde en yüksek puanı aldıysa, ona göre bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilebilecek.

İşte diğer kararlar;

Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilerek, okulların sayısı artırılacak.

36-60 ve ilkokula kayıt olmamış 60-72 aylık çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması için çocuk başına doğrudan destek ve çeşitli bağış kampanyaları ile bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı kurulacak.

Öğrenci İzleme Modülüyle temel eğitim öğrencilerinin eğitime devam durumları izlenecek.

Her eğitim kademesinde tekli eğitime geçilmesine yönelik çalışmalara başlanacak.

En az bir yabancı dili öğretmek için eğitim yöntemleri geliştirilerek, müfredatta gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda ortaokula geçişte 1 yıl, hazırlık sınıfı olarak okutulacak.
Öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek.

Özerkliği ve kaliteyi odağına alan bir yükseköğretim kanun taslağı hazırlanacak. Üniversite yönetimi, özerklik ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden örgütlendirilecek.

Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla uzaktan eğitim imkânları da kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacak.

Başa dön tuşu