Yayın İlkeleri

Haber Edinme Hakkı:

Medyabey, anayasal düzenlemeyle güvence altına alınan haber edinme hakkının vazgeçilmez özgürlükler kapsamında ele alınması gerektiğine inanır. Haber edinme hakkı yayıncılığımızın ana düsturlarındandır.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:

Medyabey, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:

Medyabey, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak:

Medyabey, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı:

Medyabey, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:

Medyabey, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı:

Medyabey, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak:

Medyabey, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:

Medyabey, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.